Yatay Geçiş

BİLGİ’de öğrenim görmek istediğin bir program varsa, ancak başka bir üniversitede ya da BİLGİ’nin farklı bir programında okuyorsan yatay geçiş sisteminden yararlanabilir, bazı kriterleri karşılaman koşuluyla istediğin programda öğretimine devam edebilirsin.

Yatay Geçiş Sistemi ve yeni düzenlemelerle ilgili tüm detayları BİLGİ Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Özge Alyu'dan dinleyebilirsiniz.


Başvuru için Gerekli Belgeler:

  1. Güncel tarihli Öğrenci Belgesi
  2. Ek Madde 1 kapsamında geçiş yapmadığına dair belge
  3. İki adet Resmi Transkript (Not Belgesi)
  4. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  5. ÖSYS Sonuç Belgesi Fotokopisi
  6. Ayrıldığı Programdaki Ders içerikleri
  7. İngilizce Yeterlilik Sonuç Belgesi
  8. Disiplin Belgesi

* Başvurular İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi (ÇSM binası, Z-112)’ne şahsen yapılmalıdır. Fotokopi veya onaysız belge ile başvuru kabul edilmeyecektir.

** Online Başvuru Formu'nun doldurulması zorunludur.

Lisans Programları için Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:
Lisans programlarına başvurmak isteyen öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı'na göre Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.

Önlisans Programları için Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:
Önlisans programlarına başvurmak isteyen öğrenciler Merkezi Yerleştirme Puanı'na göre ya da Başarı Koşulları'na göre Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.

Yurtdışı ve Kıbrıs Üniversiteleri'nden Yatay Geçiş Başvuru Koşulları:
Yurtdışı ve Kıbrıs üniversitelerinden önlisans programları için Başarı Koşulları'na göre Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.

Yurtdışı yatay geçiş başvuru koşulları için tıklayın.


Dış Yatay Geçiş


Son mevzuat değişiklikleri ile birlikte iki ayrı yöntemle BİLGİ'ye yatay geçiş yapılabilir:

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

Başarı koşullarına bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş yöntemidir. Yönetmeliğe göre, Türkiye'deki bir üniversiteye merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. İngilizce Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda başvuru yapılabilir. Öğrenciler, bu tür yatay geçiş hakkından yalnızca bir kez yararlanabilirler.

Başarı Koşullarına Göre Yatay Geçiş

Başvurular eşdeğer programlara yapılabilir. Başvuracak adayın kayıtlı olduğu okulun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir. Başvurular, önlisans öğrencileri için en erken 1. yarıyıl sonunda yapılabilir. Öğrencinin ayrılacağı üniversitede sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.40 olması gerekmektedir. İngilizce eğitim veren programlara yapılacak başvurular için adayın ayrıca İngilizce yeterliliğinin olması gerekir.

Başka üniversitelerden alınan dersler, yatay geçiş yapılacak programın bağlı olduğu Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak sayılabilir.

İç Yatay Geçiş


YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş için iki ayrı yöntem uygulanıyor:

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

İç yatay geçiş yapacak öğrencilerin burs talepleri için Öğrenci Destek Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.

Başarı Koşullarına Göre İç Yatay Geçiş

BİLGİ öğrencileri, kayıtlı oldukları programın eşdeğeri olan bölümlere yatay geçiş için başvurabilirler. Öncelikle aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve en az 2.40 ortalama tutturmuş olmaları gerekir. Bir başka önemli koşul da, öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölüm açısından yurtiçi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.

İç yatay geçiş başvuruları en erken birinci yarıyılın sonunda, önlisans öğrencileri için en geç 3.yarıyıl başında, lisans öğrencileri içinse en geç 5.yarıyıl başında yapılabilir. Başvuru tarihleri ve değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri ofislerinden takip edilir.

İç yatay geçiş yapacak öğrencilerin burs talepleri için Öğrenci Destek Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.