Yatay Geçiş

BİLGİ’de öğrenim görmek istediğin bir program varsa, ancak başka bir üniversitede ya da BİLGİ’nin farklı bir programında okuyorsan yatay geçiş sisteminden yararlanabilir, bazı kriterleri karşılaman koşuluyla istediğin programda öğretimine devam edebilirsin.

Yatay Geçiş Sistemi ve yeni düzenlemelerle ilgili tüm detayları Kafamdaki Sorular - Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yandal videomuzdan dinleyebilirsiniz.


Dış Yatay Geçiş

Başka bir üniversitede okuyup BİLGİ’nin bir programına geçmek istiyorsan iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu yapabilirsin:

 

1)    Genel Not Ortalaması ile (Başarıya Göre) Dış Yatay Geçiş:

Genel not ortalaması ile dış yatay geçiş başvurusu yapabilmen için yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının (hazırlık sınıfları hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olman gerekmektedir. Genel not ortalamanın 2.40/4.00 (60/100) olması koşulu ile Üniversiteye yatay geçiş için başvuru yapabilirsin. Yapılan başvurular, yatay geçiş için gereken başarı koşulları uygun olduğu takdirde incelenir ve değerlendirilmeye alınır. 

BİLGİ’de yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için Yatay Geçiş Yönergesi’ni buradan inceleyebilirsin.

Başarıya göre kurumlararası yatay geçiş koşulları için tıkla.

Başarıya göre kurumlararası yurt dışı yatay geçiş koşulları için tıkla.

 

2) Merkezi Yerleştirme Puanı ile Dış Yatay Geçiş (Ek Madde-1):

Son kayıt olduğun üniversiteye girdiğin yıldaki merkezi yerleştirme puanın, BİLGİ’de geçmek istediğin programın o yılki taban puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilirsin.

Sadece Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler merkezi puanla yatay geçiş imkânından yararlanabilirler. Adayların sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş yapılamamaktadır.

Merkezi yerleştirme puanı ile dış yatay geçiş koşulları YÖK mevzuatı tarafından düzenleniyor. Bununla ilgili detayları belirleyen “Ek madde 1” uygulama İlkelerine göz atmak için tıkla.

Merkezi yerleştirme puanı ile Ek Madde 1 Uyarınca kurumlararası yatay geçiş koşulları için tıkla.

 

BAŞVURU TARİHİ: 10-28 Temmuz 2023

FAKÜLTE DEĞERLENDİRMELERİ: 01-07 Ağustos 2023

BİLET SINAVI: 17-18 Ağustos 2023

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 15 Ağustos 2023

KAYIT TARİHİ: 23 Ağustos-01 Eylül 2023

YEDEK KAYIT TARİHİ: 04-08 Eylül 2023

 

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 1. Güncel tarihli Öğrenci Belgesi
 2. Ek Madde-1 kapsamında başvuran öğrenciler için daha önce yatay geçiş yapmadığına dair okuldan alınan belge
 3. İki adet Resmi Transkript (not belgesi)
 4. Nüfus Cüzdanı
 5. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 6. ÖSYS Sonuç Belgesi
 7. Ayrıldığın programdaki ders içerikleri
 8. İngilizce Yeterlilik Sonuç Belgesi
 9. Disiplin Belgesi


Kayıt için gerekli Evraklar;

Başvuru için gerekli belgelere ek olarak;

 1. 1-Yatay geçişe engel yoktur yazısının (Aslı)
 2. 2-Erkek adaylar için ( Askerlik Durum Belgesi ) e devletten alınabilir.
 3. 3-Lise Diploması fotokopisi – (E-devlet lise mezuniyet belgesi)


Yatay geçiş başvuruları online yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeleri e-imzalı veya ıslak imzalı mühürlü olarak sisteme yüklemen gerekmektedir. Online Başvuru Formu'nun doldurulması zorunludur.

Lise öğrenimini yurt dışında tamamladıysan diplomanın noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce çevirisinin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlükleri’nden temin edeceğin lise denklik belgeni sunman gerekir.

Yabancı uyrukluysan veya T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamladıysan senden geçerli bir sınav sonuç/diploma belgesi istenecektir.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması adayların kendi sorumluluğundadır.

“Burs başvurusu yapmak istiyorsan online başvurunu tamamladıktan sonra burs başvuru formunu doldurarak burslar@bilgi.edu.tr adresine iletebilirsin. Burs Başvuru formu için tıkla.


Değerlendirme ve Sonuçlar:

 • Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Başvuru değerlendirme sonuçları hakkında SMS ile bilgi verilir.
 • Başvuru kabul takviminde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri’ndeki işlemlerini tamamlaman gerekmektedir.
 • Ders ve not uygunluğuna ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulları tarafından karar verilir.


Kayıt İşlemleri:

Kayıt olmak için kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci İşleri’ne teslim etmen ve öğrenim ücreti ödemeni tamamlaman gerekir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler geçiş haklarını kaybederler.

 

Kayıt Belgeleri

 • Başvuruda sunulan belgelerin orijinalleri
 • Kayıtlı olunan üniversiteden alınmış güncel transkript
 • Son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

Yatay Geçiş’e dair aklına takılan sorular için BİLGİ WhatsApp hattı üzerinden sorularını sorabilir, kampüste yada online olarak üniversite danışmanlarımızla birebir görüşebilirsin.