Kulüpler

BİLGİ’de sanattan spora, hobilerden sosyal sorumluluğa kadar ortak ilgi alanlarını paylaştığın öğrencilerle bir araya gelebileceğin ve birlikte pek çok etkinliğe imza atabileceğin 100’ü aşkın öğrenci kulübü var.

Bu kulüplerde, kampüsten yelkenliyle Haliç’e açılabilir, bir tiyatro oyunu veya dans gösterisi sahneye koyabilir, dağcılık veya sualtı dünyasıyla tanışabilir, kitapsız okullara kütüphaneler kurabilir, savunduğun fikirleri duyurabileceğin aktivitelerde veya okuduğun bölümle ilgili çalışmalarda yer alabilirsin.

BİLGİ kulüplerinde her yıl konserlerden, film gösterimlerine, bisiklet gezilerinden snowboard ve rafting aktivitelerine, doğa kamplarından seminer ve workshoplara kadar öğrencilerin düzenlediği yüzlerce etkinlik var.

Öğrencilerin fikirleriyle büyüyüp gelişen kulüplerde kendi fikirlerinle yepyeni projeler geliştirebilir veya farklı bir alanda arkadaşlarınla yeni bir kulüp kurabilirsin.

Fikir Kulüpleri

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur, bu devrim ve ilkelerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.

omer.genc@bilgiedu.net

Bilge Gençlik Kulübü

Bilge Gençlik Kulübü İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulmuş olup üniversitenin tüm kampüs ve fakültelerinde faaliyet yapabilen ‘sosyal sorumluluk’ kulübüdür.

seyma.mercan@bilgiedu.net

BilEqual Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı karşıtı, farkındalık yaratma amacı güden bir dayanışma kulübüdür.

kaan.kayir@bilgiedu.net

BİLGİ Gökkuşağı

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği / ifadesi, cinsiyet karakteristiği, heteroseksizm, patriyarka konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenleyerek, LGBTİ+ öğrencilerin ayrımcılığa, zorbalığa ve dışlamaya uğramadan eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışmalar yapmak

Gamze.ozturk04@bilgiedu.net

BİLGİ Kadın Kulübü

Bilgi Üniversitesinde okuyan ya da çalışan bütün kadınlara ulaşmak, kadın hareketine dair bilinçlendirmek, bu doğrultuda etkinlikler düzenlemektir.

yesim.yavuz@bilgiedu.net

Hürriyet ve Adalet İnisiyatifi Kulübü

Kişisel gelişim ve kariyer odaklı etkinlikler yapar.

Nur.katirci@bilgiedu.net

Milliyetçi Düşünce Kulübü

Milliyetçi düşünceye sahip öğrencileri tek bir çatı altında toplayarak konferanslar, paneller düzenleyerek fikri gelişimlerine katkıda bulunmak.

fatih.tasbasi@bilgiedu.net

Sosyalist Düşünce Kulübü

Sosyalist Düşünce Kulübü üniversite içerisinde marksizmi ve sosyalist düşünce sistemini öğrenmeyi, tanımlamayı, anlamayı ve güncel konuları bu doğrultuda yorumlamayı amaçlayan öğrencilere okuma grupları, tartışma alanları ve bilgilendirici etkinlikler sunmayı hedef edinir.

ece.balekoglu@bilgiedu.net

Akademik İçerikli Kulüpler

BİLGİ Banking and Finance Club

Bankacılık ve finans alanında akademik çalışmalar, workshoplar, seminerler düzenlemek üzere kurulmuş bir kulüptür.

fatma.asik@bilgiedu.net

BİLGİ IEEE Öğrenci Kulübü

IEEE Bilgi’nin misyonu, elektronik ve bilgi teknolojilerinde ve bilimlerde mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini, insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmek, yetkin mühendisler yetiştirmek, yenilikçi bakış açısını kazandırmak, geniş iletişim ağı kurmaktır.

can.hoke@bilgiedu.net

BiTarih

Tarihi interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak tarih bilimine ilgi duyan öğrencilerin yapılacak sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarla farklı alanlardaki tarih bilgilerini arttırmak, yeteneklerini geliştirip desteklemek ve bu yolla kulüp üyelerinin kaynaşmasına, dayanışmasına ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olmak.

ali.yavas@bilgiedu.net

Dijital Oyun Tasarımı Kulübü

Bölümümüzü etkinlik açısından daha aktif hale getirmek için akademik bir kulüp olup yıl içerisinde gamejamler, workshoplar, seminerler düzenleyeceğiz.

damla.meral@bilgiedu.net

BİLGİ Edebiyat Kulübü

Edebiyat eseri olan, yazılı metinler yoluyla sahnelenen ve bir yazından yola çıkılarak senaryolaştırılan ya da bağımsız bir senaryodan yola çıkılarak beyaz perdeye konu olan eserleri birlikte izlemek, okumak ve paylaşmak için bir araya gelmek; okuduğumuz, izlediğimiz, paylaştığımız şeylerden bir üretim ortaya koymak amacındaki oluşumdur.

lutfiye.cetin@bilgiedu.net

İngilizce Öğretmenliği (ELT)

Tüm ELT sınıfların iletişime geçebileceği bir iletişim bağı kurabilmek. İlk olarak bölüm öğrencileri olarak ve daha sonrasında hem akademik hem sosyal açıdan okulun geneli ile iletişime geçmek. ELT departmanı olarak, dönem içerisinde çeşitli konularda etkinlikler hazırlamak, herkesin ilgisini çekebileceği ve rahatlıkla kendi ilgilerini paylaşabileceği yakın bir bölüm ve kulüp olmak amacıyla kurulmuştur.

sandra.akal@bilgiedu.net

İbni Sina Sağlık Kulübü

Kuştepe sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda, rehber edindiğimiz İbn-i Sina düsturlarıyla çizdiğimiz değerler ve ilkelerimize uygun olarak okulumuzdaki sağlık bölümlerimizde okuyan öğrencileri ve sağlık çalışanlarıyla ilgili sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki alanlarda; gerek sahalarda gerek salonlarda dünyanın daha "sağlıklı" olmasını haykıracağımız çalışmalar gerçekleştirmek, sosyal sorumluluklarının farkında olmalarına öncü olmak ve sorgulayıcı-araştırmacı yönlerini ortaya çıkarmak bu yolda ilerlerken hedefimizdir.

muhammed.sekmen@bilgiedu.net

BİLGİ Energy Crew Kulübü

Enerji Sistemleri Mühendisliği programının konularına ilgi duyan tüm öğrenciler ile bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılmasını, ortak projeler üretmeyi, öğrencileri sektörden insanlar ile buluşturmayı, teknik geziler ile teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini amaçlar.

lara.inel@bilgiedu.net

BİLGİ Medikal Kurtarma Kulübü

Bölüm öğrencilerine mesleki bilinç kazandırma, medikal kurtarma, ilk ve acil yardım konularında öğrencileri bilgilendirmek adına kurulmuştur.

melike.cevik02@bilgiedu.net

Bilgili Reklamcılar Kulübü

İstanbul Bilgi üniversitesi reklamcılık bölümü öğrencilerinin kendini ifade edebilecek bir platform oluşturarak, reklam piyasasında staj ve iş imkanlarını öğrencilere sağlamak. Değişen teknoloji ve reklam fikirlerini etkinliklerle yakalayarak yeni projeler üretilmesine fayda sağlamak.

celal.afsar@bilgiedu.net

BİLGİ SAPS Kulübü

BİLGİ SAPS olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesi altında multi-disipliner projeler geliştirmek, iş hayatında ki proje takımlarının benzerlerinin kurularak okulumuz öğrencilerinin takım çalışmasına yatkınlıklarının arttırılması, fikir aşamasından ticarileşme öncesi haline kadar her türden projenin üretilmesi, tasarlanması ve revize edilmesi için kurulmuştur.

emre.demirel@bilgiedu.net

BİLGİ'li Optisyenler Kulübü

Optisyenliği tanıtmak.Öğrencilere meslek etiğini ve işleyişini öğretmek eğitici seminerler ve faaliyetler düzenleyerek yetiştirmek.

tuba.coban@bilgiedu.net

Bilgili Girişimciler Kulübü

İş hayatına girişten önce en önemli hazırlık olan üniversite hayatı boyunca, bu sonu olmayan zorlu iş hayatından tecrübeleri henüz üniversitedeki biz öğrencilere doğru bir şekilde aktaracak kişileri okulumuza davet edip eğitimler düzenliyor; ayrıca yenilikçi, gerçekçi ve günbegün gelişen teknolojiye ayak uyduran benzersiz girişimcilik projeleri çıkarmakla beraber bunlara desteğimizi sürdürüyoruz.

Batuhan.turkdogan@bilgiedu.net

Bilgili'li Sağlık Yöneticileri Kulübü

Kulübümüz akademik bir kulüp olup, kuruluş amacı “Sağlık Yönetimi” Bölümünün bilinirliğini, ülkemizdeki tanınırlığını artırmak olup, içerik olarak da öğrenci ve sektör buluşmaları düzenleyerek kariyer planlaması yapmak ve de Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin geleceğe daha güvenle bakmasına yardımcı olabilmek ve de bölümümüzün repütasyonunu artırmaktır.

umur.sarac@bilgiedu.net

BİLGİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

Fizyoterapi çalışma alanlarının anlatılması ve fizyoterapi alanında gelişmiş insanlarla tanışma ortamı sağlamak.

Emin.suzen@bilgiedu.net

Business Society

Üniversitemizin öğrencilerinin girişimcilik ruhlarını ve özgüvenlerini artırmak, girişimci adayların sorunları çözebilme kabiliyetlerini artırmak sorunları tespit edebilme bir olaya girişimci/iş adamı gözüyle bakabilme becerilerini artırmak, sektöre hakim iş hayatını bilen kaliteli mezunlar verilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir kulüptür.

erdogan.sahiner@bilgiedu.net

Moda ve Trend Kulübü

Moda’ya ilgi duyan ve moda sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencileri yönlendirmek ve aynı zamanda sosyal projelerle de birçok insana destek olmak amacıyla kurulmuştur.

serhat.erdem@bilgiedu.net

Özgür Yazılım Kulübü

Özgür yazılımı yaygınlaştırmak ve yazılım etkinlikleri düzenlemek.

sena.kavukcu@bilgiedu.net

Construction And Design Club

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında yapacağı etkinlikler, projeler, konferanslar ve teknik gezilerle birlikte iş hayatına tam donanımlı, ufukları geniş, yeterli network ve staj ağı çevresine sahip, bilinçli geleceğin lider ve öncü mühendislerinin ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlayabilmek.

dilara.usta@bilgiedu.net

Ekoloji ve Tasarım Kulübü

Ekoloji ve Tasarım Kulübü olarak amacımız; topluma, doğa ve insan tümlesi anlayan tasarımcılar kazandırmak, tasarımları çevreci bir bilinçle incelemek, eleştirmek ve aynı zamanda üretim aşamasında bunu deneyimleyip gözlemleme şansı yaratmaktır. Mimarlığın sadece varolanı tüketerek üretmekten ibaret değil, varolanla bütüncül bir ilişki kurabilen bir disiplin olduğunu göstermek bu kulübün en önemli amacıdır.

pinar.kaynak@bilgiedu.net

Ekonomi Kulübü

Genel anlamda “Ekonomi Kulübü” olarak, üniversitemizdeki tüm öğrencilere ekonomi, finans ve yatırım alanlarında yeni vizyonlar katmayı ve yapacağımız eğitimlerle fayda sağlamayı hedefliyoruz.

alperen.yildirim@bilgiedu.net

Design Hub Kulübü

Ekoloji ve Tasarım Kulübü olarak amacımız; topluma, doğa ve insan'ı anlayan tasarımcılar kazandırmak, tasarımları çevreci bir bilinçle incelemek, eleştirmek ve aynı zamanda üretim aşamasında bunu deneyimleyip gözlemleme şansı yaratmaktır. Mimarlığın sadece var olanı tüketerek üretmekten ibaret değil, var olanla bütüncül bir ilişki kurabilen bir disiplin olduğunu göstermek bu kulübün en önemli amacıdır.

muge.yeniada@bilgiedu.net

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü

Bilgi Gastronomi Kulübü , okulumuzda gastronomi ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirmek ve gastronomi öğrencilerinin de katkısıyla insanların bu alanda bilgileneceği , kültürleneceği ve keyifli vakit geçireceği etkinlikler düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Burak.sarigul@bilgiedu.net

Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

Genetik ve biyomühendislik alanlarında gelişmeleri takip eder, proje üretir, öğrenciler arası iletişimi güçlendirmeyi hedefler.

omer.yildiz@bilgiedu.net

LSE-BİLGİ Öğrenci Topluluğu Kulübü

LSE Career Foundation, University of London Üstün Başarı Programı öğrencilerinin kurduğu, üniversitemiz adına University of London’ın faaliyet gösterdiği bir eğitim merkezi olarak her anlamda ayrıcalıklı bir sosyal, akademik ve kariyer ağına dahil olmanın sağladığı olanakları en etkili biçimde kullanmayı amaçlayan bir öğrenci topluluğudur.

onur.mutluay@bilgiedu.net

Lojistik Kulübü

Lojistik sektörüne olan farkındalığı artırmak ve bu sektörde daha aktif rol almak için çeşitli konferans, aktivite, panel ve benzeri organizasyonlar düzenler.

yusuf.ibre@bilgiedu.net

İşletme Kulübü

Kulübümüz, iş dünyasının saygın ve tecrübeli isimlerini bir araya getirip, öğrencilerin kariyerlerine yön vermeleri için çalışmalar yapmak amacıyla etkinlikler düzenler, öğrencilerin iş dünyasındaki kariyerleri, fırsatları tanımasını sağlar.

alisan.ates@bilgiedu.net

Bilgili Liderler Kulübü

Üniversite öğrencilerimizin ve kulüp üyelerimizin çeşitli etkinlikler, workshoplar, projeler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, gelecekteki iş hayatlarında ve toplumsal alanda lider vasıflarını geliştirmelerini sağlamak, hem kariyer gelişimlerini desteklemek hem de sosyal sorumluluk alanlarında farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştur ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürütmektedir.

ege.yilmaz03@bilgiedu.net

Münazara Kulübü

Bilgi Münazara kulübünün kuruluş amacı yapıcı tartışma kültürüne katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirmek; münazara ile ilgili temel, orta ve ileri düzey bilgileri ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde etmiş eğitmenler ile eğitimler planlayarak öğrencilere aktarmak; üniversite öğrencilerinin hitabet, topluluk önünde konuşma gibi yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak; münazara turnuvaları/etkinlikleri düzenleyerek lise ve üniversite öğrencilerinin katılımını sağlamak; üniversiteler arası gerçekleşen münazara turnuvalarına katılmaktır.

billur.sevinc@bilgiedu.net

Politika Kulübü

Ülkede ve dünyada yaşanan politik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmeler ile ilgili çeşitli panel, konferans, sergi, film gösterimi gibi etkinlikler düzenlemek.

burak.kilicarslan@bilgiedu.net

Psikoloji Kulübü

Psikoloji bölümü öğrencilerinin serbest çalışmalar yaptığı, projeler ürettiği bir çalışma grubudur.

selin.yavuz02@bilgiedu.net

Radyo Vesaire Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tek öğrenci radyosu olan RadyoVesaire Kulübü, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri için kurulmuştur. Kulüp; üyelerini, fikirlerini çok daha geniş ve çeşitli bir yelpazeye açmaları için teşvik ederken, yapılan işlerin de etkisiyle farklı alanlara ilgilerini keşfetmelerini ve iletişime dair yeteneklerini geliştirmelerini amaçlar.

rifat.toledo@bilgiedu.net

ERASMUS Kulübü (Bilgi Volunteer Programme)

Değişim programları ile gelen yabancı öğrencilere Türkiye’yi tanıtmayı, çevreye uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıp, projeler üreterek BİLGİ öğrencilerinin “Avrupalılaşma” sürecini hızlandırmayı hedefler.

samet.allahverdi@bilgiedu.net

BİLGİ Havacılık Kulübü

Sivil havacılığın ilerlemesi ile beraber okulumuzda bölüm faaliyetine devam ettirilen havacılık bölümlerine istinaden, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak Havacılığı seven, Sivil Havacılık alanında kariyer yapmak isteyen, bölüm ve okul arkadaşlarımızın daha iyi bilgilenmesi, yapacağımız iç ve dış etkinlik olmak üzere okulumuzun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından üst seviyede tanınması ve ilgilenmesi adına  kulüp kurulmuştur.

eren.ucar@bilgiedu.net

Sosyoloji Kulubü

Kulübümüz sosyoloji çatısı altında birlikte yaşama fikrine katkıda bulunmak ve gruplar arası yeni iletişim kanalları oluşturmak üzerine interaktif ve eğitimsel etkinlikler doğrultusunda çalışmalar yapacaktır.

eylul.bombaci@bilgiedu.net

BİLGİ Mech

Bölüm öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerinin yanı sıra akademik konularda da destek vermek amacıyla çalışır.

Can.yasan@bilgiedu.net

MUN Model Birleşmiş Milletler

Model Birleşmiş Milletler konferansı düzenlemek ve diğer okullar tarafından düzenlenen konferanslara ‘Bilgi Üniversitesi delegasyonu’ adı altında katılmak ve bu konferanslar neticesinde uluslararası ilişkiler ile ilgili temel bilgileri öğrenmek ve organizasyonel olarak konferans düzenleme deneyimini kazanmak. Katıldığımız ve düzenlediğimiz konferanslar neticesinde, dünyada var olan sorunlara bir diplomat gibi yaklaşıp uluslararası bakış açısı kazanmak, perspektif genişletmek, İngilizce olarak resmi tartışma dilini geliştirmek ve topluluk önünde etkili konuşma yeteneğini kazanmak.

ceren.hapoglu@bilgiedu.net

Endüstri Mühendisliği Ve Yöneylem Araştırması Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Kulübü mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir.

hakan.balay@bilgiedu.net

Ergoterapistler Kulübü

Ergoterapi alanında bölüm öğrencilerini biraraya getirmek amaçlı ile çalışmalar yapar.

aylin.kesici@bilgiedu.net

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Öğrencilerin kendilerini panel, söyleşi, eğitim gibi organizasyonlarda geliştirmesini sağlamak ve uluslararası ilişkiler dalının önemini vurgulamak.

baran.dogan02@bilgiedu.net

BİLGİ Beslenme ve Diyetetik Kulübü

Kulüp, beslenme kavram ve kuramlarına hâkim; bilgisini sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecek nitelikte; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi için toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

melis.bozoglu@bilgiedu.net

BİLGİ Civil Engineering Club

Üniversitede görülen teorik eğitimi sahada pratiğe dökmek, üniversite sonrası için okul arkadaşlarımızı hazırlamak ve bölümümüzü öğrencilere yarar sağlayacak şekilde bilinen prestijli bölümler arasına katmak amacındayız.

hayrunnisa.ozturk@bilgiedu.net

İngilizce Öğretmenliği Kulübü

ELT club’ı kurmamızda ki amaç, aktif olarak tüm ELT sınıfların iletişime geçebileceği bir iletişim bağı kurabilmek. İlk olarak bölüm öğrencileri olarak ve daha sonrasında hem akademik hem sosyal  açıdan okulun geneli ile iletişime geçip, herkese bir faydamız olsun istiyoruz.. ELT departmanı olarak, dönem içerisinde çeşitli konularda etkinlikler hazırlayarak, herkesin ilgisini çekebileceği ve rahatlıkla kendi ilgilerini paylaşabileceği yakın bir bölüm olmak istiyoruz. 

sandra.akal@bilgiedu.net

BİLGİ Robotics

Bilgi Robotics Kulübü; bünyesinde barındırdığı mühendislik dallarının ortak çalışmalarıyla üniversite içerisinde robotik teknolojisini tanıtmak, yaygınlaştırmak ve bu doğrultuda etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır.

deha.karaer@bilgiedu.net

BİLGİ Software and Hardware Kulübü

Yazılım ve donanım sektörü ile ilgilenen insanları bir araya getirmektir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olacak olan diğer fakülte öğrencilerine yazılım ve donanım hakkında bilgi ve tecrübe kazandırmaktır. Üniversitemize davet edeceğimiz bu işte gerçekten tecrübe sahibi insanların bizlere tecrübelerini katmasıdır. Bütün bunlarla beraber üniversitemizde zaten kodlama ve donanımla ilgilenen öğrenciler arasında bilgilenmeye ve deneyim sahibi olmaya dayalı yarışmalar düzenlemektir.

Cagan.gedik@bilgiedu.net

BİLGİ Turizm Kulübü

Turizm alanında etkinlikler, seminerler yapmayı amaçlayan bir kulüptür.

Volkan.cifci@bilgiedu.net

BILGI World Wide Club

Farklı milletlerden öğrencilerle beraber etkinlikler organize etmek, kişisel gelişim çalışmalarında bulunmak.

Huseini.kollere02@bilgiedu.net

Bilim Santrali Kulübü

Geleceği bilimselliğin üzerinde kurmak isteyen İstanbul Bilgi Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik bölümü öğrencileri tarafından bir fikir olarak ortaya atılmıştır. Bu fikri bilimsel düşüncenin köreltilmeye çalışıldığı bir zamanda hayata geçirmek kulübün en temel amacıdır. Bunun yanında yapılan her tür bilimsel çalışma ve etkinlik ile sadece bilim ve teknoloji alanına ilgi duyanlara değil, her kesime ulaşabilmek için çaba gösterilmektedir.

firat.kadaganli@bilgiedu.net

Bilişim Kulübü

Bilişim kulübü: hızla gelişen ve her geçen gün teknolojik devrimler yapılan günümüz bilişim dünyasına merakı olan herkesi davet eder. Bu alanlara ilgisi olan kişileri birbirleriyle buluşturma görevini üstlenirken, gelişim göstermek adına seminerler, paneller düzenlemeyi amaç edinmiştir.

ibrahim.dogan03@bilgiedu.net

Bilgi'li Çocuk Gelişimciler Kulübü

Çocuğun sağlıklı gelişimi ve mutlulugu sadece içinde doğup büyüdüğü ailenin değil,toplumunda sorumluluğunu gerektirir.Bu doğrultuda çocuk gelişimi öğrencilerinin amacı; çeşitli etkinlikler ile mesleki açıdan kendini geliştirebilmek ve topluma çocuk gelişiminin önemi hakkında farkındalık yaratabilmektir.

buket.acargul@bilgiedu.net

Bilgi’li Genç Bilim Elçileri Kulübü

Bilgi’li Genç Bilim Elçileri Kulübü, Türkiye ekonomisini ayağa kaldırabilmenin tek yolunun bilim ve teknolojinin geliştirilmesinden geçtiğini bilen; bunun gelişmesi için hem kendi içinde bilimsel projeler çıkarmak, hem de Türkiye’nin eğitim sorununu çözebilecek projeler çıkarmayı hedeflemek; bunların yanı sıra Türkiye’deki genç bilim insanı adaylarının bilim yolunda ilk adımlarını daha sağlam ve birlik içerisinde atabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

ahmet.renklioglu@bilgiedu.net

BİLGİ Perakende Kulübü

Sektörle yakın ilişkiler kurmak ve eğitici çalışmalar içinde bulunmak.

merve.ceken@bilgiedu.net

Genç Hukukçular

Bağlı olduğu üniversite altında ve öğrencileri ile birlikte, başta hukuk disiplini olmak üzere muhtelif disiplinler üzerinde etüt etmeği,akademik ve sosyal etkinlikler yapmayı ve en nihayetinde üniversitenin çalışmalarına destek veren öğrenci topluluğunu oluşturmaktadır.

sena.altikardes@bilgiedu.net

Horizon Club

Bilimsel projeler üretmek, özellikle mühendislik alanında seminerler ve çalışmalar planlamak. 

Abdelaziz.abdelaziz.mohamed@bilgiedu.net

Hukuk Fakültesi Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kulübü, Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Kariyer Günleri, Hukukta Çay Sohbetleri, Uygulamalı Hukuk Semineri gibi organizasyonlarla fakülte içinde faaliyetler göstererek, fakülteye ait okul dışında da dağıtılan “Derdest” hukuk dergisini hazırlayarak okul öğrencilerine faydalı olmayı amaçlayan bir kulüptür.

batu.uslu@bilgiedu.net

İlerici Hukukçular Kulübü

Tüm İlerici Hukukçuların birlikte düşündüğü, tartıştığı, ürettiği ve paylaştığı bir ortak zemini yaratmak üzere İlerici Hukukçular Kulübü kurulmuştur.

ebubekir.parlak@bilgiedu.net

Pax Historia Club

Tarih disiplinine olan ilgiyi arttırmak ve öğrencilerin tarih bilincini çeşitli etkinlikle arttırmak kulübümüzün temel amacıdır.

canberk.dagotu@bilgiedu.net

Women In Business

TurkishWIN desteği ile kadınların iş hayatında yer sahibi olmasını ve bu alanda cinsiyet eşitsizliklerinin önüne geçilmesini destekleyen bir kulübüz.

Hazal.sevim@bilgiedu.net

Spor ve Sanat İçerikli Kulüpler

Bi 'Müzik Kulübü

Kulübün kuruluş amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesinde müzik yapmayı ve dinlemeyi seven insanları bir araya getirmek ve öğrencileri hem sosyal anlamda hem de müzikal anlamda kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmaktır.

can.sayilkan@bilgiedu.net

Bisiklet Kulübü

Bisiklet sevgisi kazandırmak ve yaygınlaştırmak, ayrıca bisikletin sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olduğu konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak.

barayda.tunca@bilgiedu.net

Capoeira Kulübü

Capoeira Kulübü bir AfroBrezilyan savunma sanatı olan capoeira ile alakalı çalışmalar yapan bir kulüptür, kulübün amacı çeşitli ders organizasyon aktiviteler ile capoeira kültürünü insanlara benimsetirken, aynı zamanda yapılan çalışmalar ile bedensel ve zihinsel farkındalığın artmasını sağlamak ruh ve beden sağlıklarının gelişimine yardımcı olmak iletişim ve sosyal kabiliyetlerin neşeli bir ortam içerisinde geliştirmelerine teşvik etmektir.

aynaz.talebi@bilgiedu.net

Dans Kulübü

Farklı dans türlerinde eğitimler vererek ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversitemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek. Yapılan gösteri ve yarışmalarda performans sergilemek.

mehmet.erdogdu@bilgiedu.net

Dağcılık Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dağcılık Kulübü doğaya saygılı, dağcılık disiplinine, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip dağcılar yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Üyelerine bir yıl süren teorik ve pratik derslerden oluşan bir eğitim programı sunar. Bu programı tamamlayan üyeler kulüp dahilinde birer dağcı olarak çeşitli dağcılık faaliyetlerine başlar ve kulüpte eğitmen olarak görev alırlar. Gönüllülük esasına dayanan bu eğitim programı sayesinde BİLGİDAK dağcılık spor ve kültürünün daha geniş kesimlere ulaşmasına katkıda bulunur.

eray.topcu@bilgiedu.net

Bilgi Crows Muggle Quidditch Kulübü

Quidditch sporunu Bilgi Üniversitesi kampüslerinde yaygınlaştırarak Quidditch Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Quidditch Ligi ve Türkiye Quidditch Kupası etkinliklerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmek.

dicle.temiz@bilgiedu.net

BİLGİ Extreme

Bilgi Extreme Kulübü, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerini kendi bünyesine üye alarak snowboard, kayak, dalga sörfü, wakeboard, yamaç paraşütü, skydiving, rüzgar sörfü, kitesurf sporları çerçevesinde bir araya getirir. Bu sporlara yönelik eğitim ve spor devamlılığı göstermek amacıyla etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.

Ferhat.kayar@bilgiedu.net

BİLGİ Kickboks Kulübü

Kick boks sporu üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

irem.yilmaz05@bilgiedu.net

BİLGİ Kurgusal Evrenler Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak kurduğumuz ve kurgusal evrenlere ilgisi olan herkesi bir araya toplamak ve buna bağlı etkinlikler yapmak isteyen bir kulübüz.

atacan.bas@bilgiedu.net

Roadrunner Koşu Kulübü

RoadRunner, yoğun ders programı ve monoton hayata, hareket ve sosyal çevre sunarak bireysel başarı ile birlikte, sağlıklı ve bilinçli bir yaşama önderlik etmektedir.

ghaith.alhakeem@ bilgiedu.net

Sualtı Kulübü BİSUS

Bilgi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü olarak amacımız; dalışa ilgili üyelerimize sualtı yaşamını ve dalış sporunu sevdirmek. Üyelerimize dalış için gerekli altyapıyı ve eğitimi sağlayarak, dalış gezileri düzenlemek ve onları sualtı dünyasıyla tanıştırmak.

onat.tumerdem@bilgiedu.net

Kültür Sanat Kulübü

Kültür sanat faaliyetlerini takip etmek üzere kurulmuştur.

zeynep.camli@bilgiedu.net

E-Spor Kulübü

Dünyadaki ve Türkiye’deki hızla gelişmekte olan eSpor kültürünün ve sektörünün tanıtılması. Geleceğe yönelik okul takımları organizasyonun kurulması ve düzenli programlar hazırlanması. Türk ve yabancı üniversiteler arası espor turnuvalarına katılım gösterilebilmesi adına adımlar atılması. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin isminin Türkiye’deki eSpor sektöründe güçlü bir isme sahip olması. 

Oguzhan.yontuk@bilgiedu.net

BİLGİ Yelken Kulübü

BİLGİ’li yelkenciler yetiştirmek, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni yelken ve denizcilik camiasında başarıyla temsil etmektir.

doga.aribas@bilgiedu.net

BİLGİ Kürek Kulübü

Kulübün kuruluş amacı üniversitemizi kürek yarışlarında temsil edip okulumuzu kürek sporunda teşvik ettirici eğitimler ile adını duyurmak ve daha fazla sporcu kazandırmaktır.

atakan.mut@bilgiedu.net

Riders Of BİLGİ

Motorsiklet kültürünü Türkiye'nin genç nüfusuna doğru bir şekilde yaymayı amaçlar.

Can.karaca@bilgiedu.net

Sahne Bi Mavi Kulübü

Hedefimiz, tiyatroyu 7 sanat dalının hakettiği ilgi ve alakayı okulumuzda da sergilemektir. Bunu sağlamak için sene sonunda sergilemeyi hedeflediğimiz oyunu müzik grubumuzun canlı performansıyla ve kendi yaratacağımız dekorlarla desteklemeyi amaçlamaktayız. Aynı zamanda yıl içinde sektörden bu alanda profesyonelleşmiş katılımcıların destekleriyle çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşiler yapmayı hedeflemekteyiz.

elif.oner@bilgiedu.net

BİLGİ Kamp Kulübü

İstanbul Bilgi üniversitesi öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak, çeşitli etkinlikler ile kamp kültürünü tanıtmak.

damla.inalpolat@bilgiedu.net

BİLGİ Sports Business Club

Mesleki becerilerin yanında sosyal programlar ve aktiviteler planlayarak geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı yetiştirmeyi amaçlayan kulüptür.

mucahit.meydanci@bilgiedu.net

Sosyal Sorumluluk ve Hobi Kulüpleri

Açık Kapı Kulübü

Bilgi Açık Kapı, barışçıl birey ve sağlıklı toplum amacına yönelik çalışmalar yapar. BAK, şiddet ve travmaların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmanın ve yapılan çalışmalara da destek vermenin gerekliliğine inanmaktadır. Bu sebeple, toplumu insan eliyle yapılan travmalar ve etkileri konusunda bilinçlendirerek ve şiddeti önleyici programlara destek vererek çalışır.

ecem.uysal@bilgiedu.net

Barınakta Hayat Var

Kampüsümüzü paylaştığımız hayvan dostlarımıza ve kampüs dışarısındaki terkedilmiş ve yardıma muhtaç hayvan dostlarımıza destek olmak adına kurulmuş sosyal sorumluluk kulübüdür.

engin.sezerli@bilgiedu.net

Bİ Fark Kulübü

Kulübümüz, ülkemiz ve dünyada çeşitli gruplara karşı var olan önyargılar ve maruz kalınan ayrımcılık konusunda çalışmayı planlar. Hayatın her alanında karşılaşılan önyargı, zorluk ve engelleri tespit ederek bunlarla mücadele etmek ve eşitlikçi bir ortam sağlamayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda destekleyeceği teorik ve pratik çalışmalar, çözümler ve sosyal bilimlerin birikimlerden beslenecek ve bu doğrultuda farkındalık kazandıracaktır.

selen.anameric@bilgiedu.net

Bİ' Kahve 2 Sohbet

Çoğunluk olarak İletişim Fakültesi öğrencileri olarak çekimini gerçekleştirdiğimiz Bi’ Kahve 2 Sohbet adlı Youtube programımızı sürdürmek.

onur.aydin04@bilgiedu.net

BİLUM Kulübü

Bilgi Üniversitesi ve STK’lar arasında bir köprü oluşturmak ve okulun sosyal sorumluluk yönünü daha da güçlendirmek amacıyla kurulduk. Çevremizde bizlerin maddi ve manevi desteğine ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz tüm canlılara karşı dayanışma içinde olacağımız bir misyon edindik. Bu desteği sağlamak adına büyük bir özveri ve emekle hayata geçirdiğimiz, geçirmeyi planladığımız projelerimizi ve etkinliklerimizi yürürlülüğe koymaya devam ediyoruz.

Nazli.yazar@bilgiedu.net

BİLGİ Çizgi Roman Kulübü

Bilgi Çizgi Roman Kulubü, çizgi roman severlerle hem ana akım hem de bağımsız çizgi romanların ayrıntılı okumasını, tartışmasını ve incelemesini yapmak; bunun yanısıra incelediğimiz çizgi romanlar ve yapacağımız workshop ve seminerlerle “bir çizgi roman nasıl yaratılır?” konusuna eğilmek ve sene boyunca yaptığımız çalışmalar temel kolektif bir çizgi roman yaratmak amacıyla kurulmuştur.

su.sezgin@bilgiedu.net

Engine Field Extreme Sports-EFES Of BILGI

İnsanlara motor sporlarını sevdirmek, bu konuda öğrenmek istedikleri bilgileri profesyonel bir şekilde almalarını sağlamak ve gerekli faaliyetlerde hem toplumsal olarak hem de profesyonel olarak gelişmelerini sağlamak. Otomobil üzerine yapılabilecek her şeyin en iyi şekilde yapılması amacıyla kurulmuş olan bir kulüptür. Bu kulüpte gerek eğitimlerle gerek kulüp üyelerinin paylaşımlarıyla her otomobil sever arkadaşımız kendilerini en iyi bilgi akışı, aktiviteler, ve eğlenceli fuar organizasyonlarında bulacaktır.

Deniz.demir06@bilgiedu.net

Frankofoni Kulübü

Fransız dili ve kültürünün okul içerisinde özendirilmesi ve planlanan etkinliklerle yaygınlaştırılması.

cem.aksoy03@bilgiedu.net

BİLGİ Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Kulübü

Fenerbahçe çatısı altında toplanacak öğrencilerin sosyal faaliyetler ile kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Melih.tokgozoglu@bilgiedu.net

Gezi ve Etkinlik Kulübü

Gezi ve etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin daha sosyal ve aktif bir birey olmasına katkı sağlamak. Çeşitli organizasyonlar düzenleyerek insanları eğlendirmek ve okul ruhunu güçlendirmek.

yunuscan.dogdu@bilgiedu.net

Hayata Bağış Kulübü

Asıl amacı, artan kazalar, kronik hastalıklar ve uzayan yaşam süresi nedeniyle organ bağışı bilincini geliştirmek, sağlıklı yaşamı korumak ve desteklemek için farkındalık çalışmaları yürütmektir.

Ali.ayhan02@bilgiedu.net

Bilgili Kartallar

Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider.

ali.tekin@bilgiedu.net

BİLGİ Kızılay

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında yapabilecekleri faaliyetlerle politik , din , mezhep, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak insan sağlığının korunması doğrultusunda her koşulda muhtaç ve korumasız insanlara yardım etmek.

furkan.alper@bilgiedu.net 

BİLGİ Nar

Kulüp mağduriyetler üzerine çalışmak için kurulmuştur. Her bölümden ve her sınıftan öğrenciye açıktır. Gerek kampüs içi gerek şehir içi ve şehirlerarası problemler tespit edilir. Öğrenciler ve üyeler bu mağduriyetler hakkında projeler üretir. Daha sonra bu projeler dayanışma içinde gerçekleştirilir.

yaren.karadas@bilgiedu.net

BİLGİ S.O.S.K

Sosyal sorumluluk alamında çeşitli stk ve vakıflarla ortak çalışmalar yapar ve kendi özgün sosyal sorumluluk ativitelerini düzenler, sosyal sorumluluk bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalığı üyelere aşılamak amacıyla kurulmuştur.

ayca.gundag@bilgiedu.net

BİLGİ Seramik Kulübü

Seramik konusuna ilgi duyan insanların haftada bir buluşup birbirlerine bildiklerini öğretebileceği, üretim laboratuvarının imkanlarıyla seramik ile üç boyutlu baskı gibi farklı medyumları bir araya getirebilecekleri, dışarıdan seramik sanatçılarını davet ederek eğitim alabilecekleri bir alan yaratmak.

feryal.cezayirli@bilgiedu.net

Sinema Kulübü

Okulda film gösterimleri yapıp, filmler üzerine analiz konuşmaları ve atölyeler düzenlemek.

can.terzi02@bilgiedu.net

The Internationals

Tüm yabancı öğrencilerin kaynaşması ve kültürlerini tanıtmak için sosyal etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

naz.yegenaga@bilgiedu.net

BİLGİ Toplum Gönüllüleri (TOG)
Gençler için gençlerle birlikte toplumsal barış ve daha iyi bir toplum gayesiyle çalışan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 126 örgütlenmesinden biri olan Bilgi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü, kendi yerelinde de bu gayelerle faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi içerisinde sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve hayata geçirmek. Projelerin spesifik bir konusu olmak zorunda değildir.
Ultraaslan Bilgi Kulübü

Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider. Galatasaraylı arkadaşları aynı çatı altında toplamak temel amacımızdır.

tugay.vatansever@bilgiedu.net

Yeşil Sevenler Kulübü

Kulübümüzün amacı öğrencilerin doğaya ilişkin farkındalıklarını arttırıp onları doğayla daha entegre bir ilişki geliştirmelerine yönelik etkinlikler (seminer, gezi, sosyal sorumluluk projesi vb.) planlamak ve icra etmek.

oguzhan.kirilmaz@bilgiedu.net