Kulüpler

BİLGİ’de sanattan spora, hobilerden sosyal sorumluluğa kadar ortak ilgi alanlarını paylaştığın öğrencilerle bir araya gelebileceğin ve birlikte pek çok etkinliğe imza atabileceğin 100’ü aşkın öğrenci kulübü var.

Bu kulüplerde, kampüsten yelkenliyle Haliç’e açılabilir, bir tiyatro oyunu veya dans gösterisi sahneye koyabilir, dağcılık veya sualtı dünyasıyla tanışabilir, kitapsız okullara kütüphaneler kurabilir, savunduğun fikirleri duyurabileceğin aktivitelerde veya okuduğun bölümle ilgili çalışmalarda yer alabilirsin.

BİLGİ kulüplerinde her yıl konserlerden, film gösterimlerine, bisiklet gezilerinden snowboard ve rafting aktivitelerine, doğa kamplarından seminer ve workshoplara kadar öğrencilerin düzenlediği yüzlerce etkinlik var.

Öğrencilerin fikirleriyle büyüyüp gelişen kulüplerde kendi fikirlerinle yepyeni projeler geliştirebilir veya farklı bir alanda arkadaşlarınla yeni bir kulüp kurabilirsin.

Fikir Kulüpleri

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunların çözümlenmesine ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur, bu devrim ve ilkelerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur.

sezen.ustuner@bilgiedu.net

BILEQUAL Kulübü

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı karşıtı, farkındalık yaratma amacı güden bir dayanışma kulübüdür.

nur.sahin02@bilgiedu.net

Bilge Gençlik Kulübü

Bilge Gençlik Kulübü üniversitenin tüm kampüs ve fakültelerinde faaliyet gösteren “sosyal sorumluluk” kulübüdür.

amir.darwish@bilgiedu.net

BİLGİ Gökkuşağı

Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği / ifadesi, cinsiyet karakteristiği, heteroseksizm, patriyarka konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar. Kulüp, LGBTİ+ kulüpleri olan diğer üniversitelerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler düzenler. Toplumsal cinsiyet, kuir kuram ve insan hakları konularında akademik etkinlikler gerçekleştirir.

ekin.tokelli@bilgiedu.net

BİLGİ Kadın

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okuyan ya da çalışan bütün kadınlara ulaşarak kadın hareketine dair onları bilinçlendirmeyi, bu doğrultuda etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

deniz.ozcan03@bilgiedu.net

BİLGİ Vegan

Bireyleri veganizm, hayvan özgürlüğü, türcülük ve türcülüğün (insan-merkezciliğin) yol açtığı çevresel felaketler; navegan yaşamdan dolayı kaynaklanan sağlık problemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlar. Hayvan sömürüsünü sonlandırmaya yönelik çalışmalar yaparak vegan yaşam tarzını benimseyen ve benimsemeyi düşünen bireylere yardımcı olur.

taskincan.sahin@bilgiedu.net

Milliyetçi Düşünce Kulübü

Milliyetçi Düşünce Kulübü (MDK) milliyetçi düşünceye sahip öğrencilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaşabileceği konferanslar, seminerler, müze ziyaretleri gibi etkinlikler düzenler. BİLGİ bünyesindeki milliyetçi gençlerin kaynaşmasını ve milliyetçi düşünceyi yaygınlaştırmayı amaçlar.

mert.koc@bilgiedu.net

Öteki BİLGİ Kulübü
“Ötekileşme”, “ötekileştirme” ve “öteki” kavramları başta olmak üzere kimlik siyaseti üzerine okuma, araştırma, eleştiri ve inceleme yapmayı amaçlar. Ayrımcılık alanları üzerine “öteki” olarak addedilen tüm kimliklerin kendini ifade edebildiği, kendini tanıtabildiği ve sorunlarını konuşabildiği atölyeler düzenler. Bu alanda politikalar geliştirmeyi, kampüs içerisinde okuyan veya çalışan herkese ulaşmayı ve bu kişilerin güncel yaşantısında ve/veya kampüs içerisinde karşılaştıkları ötekileştirmeye karşı dayanışma ortamı sunmayı hedefler. yesim.yavuz@bilgiedu.net
Sosyalist Düşünce Kulübü

Sosyalist Düşünce Kulübü, Marksist ve sosyalist düşünce sistemini öğrenmek, tanımlamak, anlamak ve güncel konuları bu doğrultuda yorumlamak isyeyen öğrencilere okuma grupları, tartışma alanları ve bilgilendirici etkinlikler sunmayı hedefler.

ece.balekoglu@bilgiedu.net

Akademik İçerikli Kulüpler

Bankacılık ve Finans Kulübü

Bankacılık ve Finans Kulübü, meslek hayatına hazır bir şekilde başlayabilmek için gerekli olan, sektörle ilgili etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlar.

merve.alp@bilgiedu.net

Bi’edebiyat Kulübü

Edebiyat eseri olan, yazılı metinler yoluyla sahnelenen, bir yazından yola çıkılarak senaryolaştırılan ya da bağımsız bir senaryodan yola çıkılarak beyaz perdeye konu olan eserleri izlemek, okumak ve paylaşmak için bu alana ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmeyi amaçlar. Okunan, izlenen ve paylaşılan eserlerle bir üretim ortaya koymayı hedefler.

lutfiye.cetin@bilgiedu.net

Bireysel Gelişim Kulübü

Bireysel Gelişim Kulübü’nün amacı öğrencileri hem eğitim-öğretim, hem de okul sonrası yaşantılarında sosyal ve bireysel anlamda daha etkin, daha farkındalığa sahip kılacak ve şu an bulundukları noktadan onları öteye taşıyacak eğitim, seminerler ve sosyal aktiviteler düzenler. Bu bağlamda düzenlenen etkinlikler ile öğrencileri kendilerinin en iyi versiyonu olma yönünde teşvik etmeyi ve onlara yardımcı olmayı önceliği olarak görür.

Baran.dogan02@bilgiedu.net

BiTarih

Tarihi interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak tarih bilimine ilgi duyan öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarla farklı alanlardaki tarih bilgilerini artırmayı hedefler. Yeteneklerini geliştirmeleri için öğrencileri desteklemeyi amaçlar.

BİLGİ Avrupa Birliği İlişkileri/ Çalışmaları Kulübü

BİLGİ Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü’nde okuyan ve Avrupa Birliği ilişkileri çalışamaları ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirerek Avrupa Birliği’ndeki sorunları ve çözümleri tartışmayı ve bu alanda geziler düzenlemeyi amaçlar.

ezgi.kaplan02@bilgiedu.net

BİLGİ Civil Engineering Club

Üniversitede görülen teorik eğitimi sahada pratiğe dökmeyi, öğrencileri üniversite sonrası için hazırlamayı ve bölümün prestijine öğrencilere yarar sağlayacak şekilde katkı sunmayı amaçlar.

nazli.yavuz@bilgiedu.net

BİLGİDET

İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Elçiliği Topluluğu, denizlerin ve kıyıların gelecek nesillere aktarılması için topluma deniz sevgisi ve bilincini aşılamayı ve bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefler.

can.akyuz@bilgiedu.net

BİLGİ Gastronomi Kulübü

BİLGİ’li öğrencilerin gastronomi bilgisi edinmelerini ve mutfak kültürünü öğrenerek deneyimlemelerini hedefler. Öğrencilerin yemek konusundaki vizyonlarını genişletebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenler.

sena.karahan03@bilgiedu.net

BİLGİ IEEE

BİLGİ IEEE, elektronik biliminde ve bilgi teknolojilerinde mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi hedefler. Yetkin mühendisler yetiştirmek, mühendislere yenilikçi bakış açısı kazandırmak, geniş iletişim ağı kurmak kulübün amaçları arasındadır.

ilkyaz.buber@bilgiedu.net

BİLGİ Innovation

Teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilere faydalı etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlar. Son yeniliklere dair seminerler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Thaer.hussein@bilgiedu.net

BİLGİ International Volunteers

Değişim programları kapsamında gelen veya BİLGİ’de öğrenim görmekte olan tam zamanlı uluslararası öğrencilere İstanbul’a gelişleri öncesinden dönüşlerine kadar gönüllülük esasına dayalı olarak yardımcı olmayı hedefler. Uluslararası öğrenciler için etkinlikler düzenleyerek BİLGİ’nin uluslararasılaşmasına destek sağlamayı amaçlar.

samet.allahverdi@bilgiedu.net

BİLGİ İşletme Kulübü

BİLGİ İşletme Kulübü, iş dünyasının saygın ve tecrübeli isimlerini bir araya getirerek öğrencilerin kariyerlerine yön vermeleri için çalışmalar yapmak amacıyla etkinlikler düzenler. Öğrencilerin iş dünyasını tanımasını amaçlar.

alisan.ates@bilgiedu.net

BİLGİ Lojistik

Başta BİLGİ Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık öğrencileri olmak üzere bütün BİLGİ öğrencilerine lojistiği tanıtmayı, öğrencilerin sektörle iç içe olmasını sağlamayı, BİLGİ’nin lojistik sektöründe bilinen ve tanınan bir okul olmasına katkıda bulunmayı hedefler. Öğrencilerin staj ve iş imkânlarına kolay erişmesini sağlamak kulübün amaçları arasındadır.

bogac.yilmazkurt@bilgiedu.net

BİLGİ Marketing Club

Pazarlama dünyasındaki yeni oluşumları, gelecekteki iş hayatları için öğrencilerle paylaşmayı hedefler. Öğrencilerin hem pazarlama alanında global dünyada yer edinmelerini hem de bilgi birikimlerine katkı sağlamayı amaçlar.

kutlu.sakalli@bilgiedu.net

BİLGİ Mechanical Engineering Society

Başta makine mühendisliği olmak üzere, tüm mühendislik fakültesi öğrencileri için kedilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler, konferanslar ve teknik geziler düzenler. Öğrencilerin ileride çalışabilecekleri alanlardaki şirketler ile bağlantı sağlamalarını amaçlar.

suleyman.kapisiz@bilgiedu.net

BİLGİ MUN

Model Birleşmiş Milletler konferansı düzenler ve diğer okullar tarafından düzenlenen konferanslara “İstanbul Bilgi Üniversitesi Delegasyonu” adı altında katılmayı amaçlar. Bu konferanslar neticesinde öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile ilgili temel bilgileri kazanmasını ve organizasyonel olarak konferans düzenleme deneyimi edinmesini hedefler. Konferanslar sayesinde, dünyada var olan sorunlara bir diplomat gibi yaklaşıp uluslararası bakış açısı kazanmak, yeni perspektifler edinmek, İngilizce olarak resmi tartışma dilini geliştirmek ve topluluk önünde etkili konuşma yeteneği kazanmak kulübün amaçları arasındadır.

su.candan@bilgiedu.net

BİLGİ Perakende Kulübü

Perakende sektöründeki gelişmeleri ve sektördeki iş imkânlarını yakından takip ederek öğrencilerin iş insanlarıyla bir araya gelmelerini ve network edinmelerini amaçlar.

merve.ceken@bilgiedu.net

BİLGİ Psikoloji Kulübü

Kulübün birincil kuruluş amacı BİLGİ öğrencileri öncelikli olmak üzere tüm psikoloji ve diğer önlisans ve lisans öğrencilerine psikoloji bilimini alt dalları, disiplinlerarası çalışmaları, saha ve teorik öğretileriyle tanıtmaktır. Bu kapsamda sosyal sorumluluk faaliyetleri, akademik ve sosyal etkinlikler düzenler. Sektöre atılmaya hazırlanan lisans ve hali hazırda sektör çalışanı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve psikologların eğitim ve kariyerlerinde kendilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlar.

oguzhan.gurdogan@bilgiedu.net

BİLGİ Robotik Kulübü

Robotik ve diğer teknoloji dallarında üyelerinin en güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamayı amaçlar. Sosyal sorumluluk projeleri ve seminerler düzenleyerek üyelerine bu alanda yeni bilgiler kazandırmayı ve onlarda merak isteği uyandırmayı hedefler.

turac.ozcelik@bilgiedu.net

BİLGİ SAPS

BİLGİ SAPS, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde multi-disipliner projeler geliştirmeyi amaçlar. İş hayatındaki proje takımlarının benzerlerini kurarak BİLGİ öğrencilerinin takım çalışmasına yatkınlıklarının geliştirilmesini hedefler. Fikir aşamasından ticarileşme sürecine kadar her tür projenin üretilmesi, tasarlanması ve revize edilmesi için BİLGİ’li akademisyenlerden ve iş hayatının profesyonellerinden mentorluk desteği alınmasını sağlar. BİLGİ yönetimi ve akademisyenleri ile proje geliştirmeye, yönetmeye ve projelerde görev almaya istekli öğrenciler arasında köprü olmayı amaçlar.

emre.demirel@bilgiedu.net

BİLSEV Kulübü

Ülkemizde bilim ve sanatın geliştirilmesi için bilimsel ve sanatsal projeler üretmeyi ve eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra genç bilim insanı ve sanatçı adaylarının ilk adımlarını daha sağlam ve birlik içerisinde atabilmelerini sağlamayı amaçlar.

puren.erbek@bilgiedu.net

BİLGİ Sports Business Club

Mesleki becerilerin yanı sıra sosyal programlar ve aktiviteler planlayarak geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı bir şekilde yetiştirmeyi amaçlar.

onat.karabicak@bilgiedu.net

BİLGİ Genç Hukukçular

Hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukuk nosyonu kazandırmaya yönelik seminerler, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

emin.cam@bilgiedu.net

BİLGİ Yapı Kulübü

İnşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında projeler geliştirip konferanslar, teknik geziler ve çeşitli etkinlikler düzenler. İş hayatına tam donanımlı, ufku geniş, yeterli network ve staj ağına sahip, bilinçli, geleceğin öncü mühendis ve mimarlarının yetişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

emin.tasar@bilgiedu.net

BİLGİ Worldwide

Uluslararası ve Türkiye’den öğrencileri düzenlediği etkinliklerle kaynaştırmayı amaçlar.

Sajid.panjwani@bilgiedu.net

BİLGİ’li Çocuk Gelişimciler

Çocuğun sağlıklı gelişimi ve mutluluğunun sadece içinde doğup büyüdüğü ailenin değil, toplumun da sorumluluğunu gerektirdiği bilinciyle hareket eder. Bu doğrultuda etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin mesleki açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için çalışır. Toplumda çocuk gelişiminin önemi hakkında farkındalık yaratabilmeyi hedefler.

muge.seven@bilgiedu.net

BİLGİ’li Girişimciler

Öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce en önemli hazırlık aşaması olan üniversite sürecinde iş hayatı tecrübelerini öğrenebilmeleri için bunu en doğru şekilde aktaracak kişileri BİLGİ’ye davet edip eğitimler düzenler. Ayrıca yenilikçi, gerçekçi ve hızla gelişen teknolojiye ayak uyduran girişimcilik projeleri üretmeyi ve bu tür projeleri desteklemeyi amaçlar.

eda.susmaz@bilgiedu.net

BİLGİ’li Liderler

Üniversite öğrencilerinin ve kulüp üyelerinin çeşitli etkinlikler, atölyeler, projeler aracılığı ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, gelecekteki iş hayatlarında ve toplumsal alanda liderlik vasıflarını geliştirmeyi amaçlar. Kulüp, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklerken sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratma hedefiyle faaliyet gösterir.

cansin.coskunyurek@bilgiedu.net

BİLGİ’li Perfüzyonistler Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Perfüzyon Bölümü’nü tanıtmayı; bu alanda düzenlediği toplantılarla bölüm öğrencilerinin mesleği sahiplenmelerini sağlamayı, öğrencilerin akademik gelişimleri için aydınlatıcı ve yol gösterici olmayı amaçlar.

sinem.guder@bilgiedu.net

BİLGİ’li Reklamcılar Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin kendilerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlar. Öğrencilerin reklam piyasasındaki staj ve iş imkânlarından yararlanmasını sağlamayı hedefler. Düzenlediği etkinliklerde değişen teknoloji ve yeni reklam fikirlerini yakalayarak yenilikçi projeler üretilmesine katkıda bulunur.

ilke.erol@bilgiedu.net

Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu Kulübü

Kulübün kuruluş amacı bilim kurgu ve fantastik kurguyu hem edebiyat hem de bir konsept olarak üyelere tanıtmak, bu temadaki etkinlikleri üyelerle tanıştırmaktır. Bilim kurgu ve fantastik kurgu içeren film, kitap, oyun, evren, çizim, kostüm gibi tüm medyalar kulübün ilgi alanındadır. Bunun yanı sıra tüm BKFK kulüplerinin öğrettiği, FRP’nin üyelerle tanıştırılması ve eğitiminin yapılması kulüp amaçları arasındadır. Tüm bunları yaparken kulübün bir başka amacı ise aynı ilgi alanına sahip öğrencilerin birbirleriyle tanışabileceği bir ortam oluşturmaktır.

alp.mihci@bilgiedu.net

Bilim Santrali Kulübü

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri tarafından “geleceği bilimsellik üzerine kurma” fikrinden yola çıkılarak kurulmuştur. Bilimsel düşüncenin köreltilmesine karşı bu fikri hayata geçirmek kulübün en temel amacıdır. Bilimsel çalışma ve etkinlikler ile sadece bilim ve teknoloji alanına ilgi duyanlara değil her kesime ulaşabilmeyi amaçlar.

cemre.ust@bilgiedu.net

Bilişim Bicode Kulübü

Hızla gelişen ve her geçen gün teknolojik devrimlere sahne olan günümüz bilişim dünyasına meraklı olan herkese hitap eder. Bu alana ilgi duyan kişileri buluştururken seminerler ve paneller düzenleyerek öğrencilerin gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

mert.batmazoglu@bilgiedu.net

Ekonomi Kulübü

Kulübün amacı ekonomi bilimi altında yer alan konularda bilgilendirici, düşünmeye sevk eden, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunan etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin ekonomi bilim dalıyla alakalı olarak elde edebilecekleri kariyer olanaklarından haberdar olmalarını sağlamaktır.

deniz.ozen04@bilgiedu.net

ELT Club

Kulübün amacı; İngilizce dili üzerine pratik yapmak, öğrencilerle sosyalleşirken onları eğlendirmek ve bilgilendirmektir.

Sandra.akal@bilgiedu.net

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü, mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmeyi misyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, teknik geziler, seminerler, eğitim programları, konferanslar ve bilgilendirici toplantılar düzenler.

hakan.balay@bilgiedu.net

Energy Crew

Öğrencilerin teknik donanımına katkı sağlayacak faliyetlerde bulunmayı amaçlar.

furkan.ozkan@bilgiedu.net

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü

Aktif ve sağlıklı bir hayatı yaşam tarzı haline getirmelerini sağlayarak öğrencilerin fizyoterapinin sadece hastalık durumunda değil hayatın her alanında var olduğu konusunda bilinçlenmeleri için çalışır. Bölüm ve fakülte öğrencilerine bilgi sağlayacak sempozyumlar ve paneller düzenler. Tüm BİLGİ’lilerin harekete geçmesi ve vücut farkındalıklarını arttırması için çalışır. Engelli ve/veya hastalıkları nedeniyle toplum yaşamına adapte olamayan bireylerin doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak ve yardım faaliyetlerinde bulunarak onlara profesyonel destek sunmak kulübün amaçları arasındadır. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütür.

Berrak.ozden@bilgiedu.net

Flyers of Bilgi Havacılık Kulübü

Bölüm farkı gözetmeksizin tüm BİLGİ öğrencilerine havacılığı anlatmayı ve havacılık kültürünü onlara aşılamayı amaçlar. Yıl içinde yapılacak etkinlikler ile öğrencilere havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı hedefler.

sinem.alemdaroglu@bilgiedu.net

Genetik ve Biyomühendislik Kulübü

Kulübün kuruluş amacı, BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin gelecek çalışma hayatları için faydalı olabilecek deneyimler edinmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler ve organizasyonlar düzenler.

omer.yildiz@bilgiedu.net

Horizon Club

BİLGİ öğrencilerinin vizyonlarını ve ufuklarını genişletmeyi amaçlar. Gelecek nesillerin açık görüşlü olmalarını sağlamak için çalışır.

Osama.rabe@bilgiedu.net

House of Debate Club

Münazara ve tartışma kültürünü yaygınlaştırmayı ve uluslararası konularda fikir alışverişi yapmayı amaçlar.

faisal.bashiri@bilgiedu.net

Hukuk Fakültesi Kulübü

BİLGİ Hukuk Fakültesi Kulübü, Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik Hukukta Kariyer Günleri, Hukukta Çay Sohbetleri, Uygulamalı Hukuk Sertifika Programı gibi organizasyonlarla fakülte içinde faaliyetler gösterir. Ayrıca, okul dışında da dağıtılan fakülteye ait “Derdest” hukuk dergisini hazırlayarak okul öğrencilerine faydalı olmayı amaçlar.

ceren.saracgil@bilgiedu.net

Kültürel Mirası Koruma ve Restorasyon Kulübü

Kültürel mirası korumayı ve tanıtmayı amaçlar.

yaren.yelkenci@bilgiedu.net

Medikal Kurtarma Topluluğu Kulübü

Yurtiçi ve yurtdışı afetlerde, olağanüstü durumlarda, doğa sporlarında, sair arama kurtarma ve medikal kurtarma gerektiren tüm olaylarda, büyük yangınlarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışır. Etkin arama kurtarma çalışmalarında yer alarak kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınması ve değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunur. Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit eder ve yetiştirir. Alınan ihbar ile arama kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmayı ve ekibin en kısa sürede toplanmasını, olay yerine ulaşmasını ve arama kurtarma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmesini sağlamayı hedefler.

yeliz.akbasak@bilgiedu.net

Münazara Kulübü

BİLGİ Münazara Kulübü yapıcı tartışma kültürüne katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirir. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde etmiş eğitmenler ile eğitimler planlayarak münazarayla ilgili temel, orta ve ileri düzey bilgileri öğrencilere aktarır. Üniversite öğrencilerinin hitabet, topluluk önünde konuşma gibi yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Münazara turnuvaları ve etkinlikleri düzenleyerek lise ve üniversite öğrencilerinin bu etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Üniversitelerarası münazara turnuvalarına katılmak kulübün amaçları arasındadır.

hamza.polat@bilgiedu.net

Pax Historia

Kulübün temel amacı düzenlediği etkinliklerle tarih disipinine olan ilgiyi artırmak ve öğrencilerin tarih bilincini geliştirmektir.

bilal.keskin02@bilgiedu.net

RadyoVesaire

MED 228 dersi kapsamında, kulüp katılımcısı veya gönüllü olarak başvuran tüm öğrencilere internet radyoculuğu alanında deneyim kazandırmayı amaçlar. Öğrencileri özgün içerikler üretmeye teşvik ederek bu içerikleri canlı yayında sunma esaslarını öğretir. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik, işitsel bir portfolyo oluşturmalarını sağlamayı hedefler.

tugrul.yilmaz@bilgiedu.net

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Kulübü

Sosyal Bilimler ve Edebiyat Kulübü akademik olguları disiplinlerarası bir perspektifle inceleyip tartışmayı amaçlar. Bu doğrultuda, film okumaları, paneller, söyleşiler, kitap okumaları düzenler. Akademik yayın çıkarmak, edebiyat eserlerini sosyal bilimler disiplinlerinin temel dinamikleri içerisinde inceleyerek analiz etmek, bunun için okuma-tartışma grupları oluşturmak ve çeşitli geziler düzenlemek kulübün amaçları arasındadır.

selin.catay@bilgiedu.net

Sosyoloji Kulübü

Sosyoloji Kulübü, sosyoloji çatısı altında birlikte yaşama fikrine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yürütür. Gruplar arası yeni iletişim kanalları oluşturmak için interaktif ve eğitimsel etkinlikler yapmayı amaçlar.

elif.helvacioglu@bilgiedu.net

Tahkim Kulübü

Kulüp, uluslararası alanda sıkça başvurulan tahkimin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

nihan.unal@bilgiedu.net

Uluslararası İlişkiler Kulübü

BİLGİ Uluslararası İlişkiler kulübü, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri alanlarıyla ilgilenen herkes için bir etkileşim alanı yaratmayı amaçlar.

aybuke.catalbas@bilgiedu.net

Spor ve Sanat İçerikli Kulüpler

BİLGİ Dağcılık Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dağcılık Kulübü dağcılık disiplininde yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, doğaya saygılı dağcılar yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Üyelerine bir yıl süren teorik ve pratik derslerden oluşan bir eğitim programı sunar. Bu programı tamamlayan üyeler kulüp dahilinde birer dağcı olarak çeşitli dağcılık faaliyetlerine başlar ve kulüpte eğitmen olarak görev alırlar. Gönüllülük esasına dayanan bu eğitim programı sayesinde BİLGİDAK dağcılık sporu ve kültürünün daha geniş kesimlere ulaşmasına katkıda bulunur.

eda.kocer@bilgiedu.net

BİLGİ Endurance

BİLGİ Endurance; yüzme, bisiklet, koşu ve triatlon branşlarını bir araya getirerek yoğun ders programı arasında monoton hayata hareket katmayı, BİLGİ öğrencilerine sosyal çevre sunmayı ve onları bireysel başarının yanı sıra sağlıklı ve bilinçli bir yaşama yönlendirmeyi amaçlar.

fahreddin.eren@bilgiedu.net

BİLGİ E-sports & Gaming Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Türkiye’de hızla gelişmekte olan e-spor sektörüne adaptasyonuna ve piyasada söz sahibi olmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Türkiye’deki lise öğrencisi potansiyel adayların İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni bu sektörde güçlü bir tercih olarak görmesini ve bu konuda kendilerini geliştirebilmek adına tercihlerini bu yönde kullanmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca, okul içerisinde düzenli etkinlikler organize ederek BİLGİ’deki oyuncular için ortak bir platform ve komünite oluşturmak da kulübün amaçları arasında yer alır.

berk.serbest@bilgiedu.net

BİLGİ Film Makers

BİLGİ Filmmakers, film çekmeye merakı olan tüm öğrenciler için bir platform yaratır. Bu platform, film projelerinde görev alabilecek kişileri (senarist, yönetmen, yapımcı, editor vb.) bir araya getirir. Kulüp, haftalık atölye çalışmalarıyla BİLGİ öğrencilerine film yapımını öğreterek herkesin bu sürece katkıda bulunmasını sağlar. Kulüp, ulusal ya da uluslararası bir film festivali başlatarak öğrencilerin daha fazla film üretmesini sağlamayı amaçlar.

eren.suzer@bilgiedu.net

BİLGİ Güncel Sanat Kulübü

BİLGİ Güncel Sanat Kulübü, BİLGİ bünyesindeki bir kültür kulübüdür. Bu kulüp, sanata ve kültüre ilgi duyan her öğrenciye açıktır. Kulüp, konuşmalar ve seminerler düzenleyerek kültür endüstrisi çalışanları ile öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlar.

zeyyat.hatipoglu@bilgiedu.net

BİLGİ Kamp Kulübü

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine doğa sevgisini aşılamayı, çeşitli etkinlikler ile kamp kültürünü tanıtmayı amaçlar.

damla.inalpolat@bilgiedu.net

BİLGİ Kickboks Kulübü

Kick boks sporu üzerine çalışmalar yapmayı amaçlar.

sahin.togrul@bilgiedu.net

BİLGİ Kürek Kulübü

Kürek sporunun Üniversitemizde tanıtılması, yaygınlaştırılması ve Üniversitemizin yarışlarda temsil edilebilmesini amaçlar.

alara.tatari@bilgiedu.net

BİLGİ Sahnesi Tiyatro Kulübü

Öğrencilerin kolektif üretim bilinçlerini yükseltmeyi hedefler. Sahneye sadece müsamere mantığı ile oyun koymayı değil, aynı zamanda biçimsel ve içeriksel araştırmalar yapmayı, tartışma alanları oluşturmayı, tiyatroyu destekleyecek okumalar yapmayı amaçlar. Bu çalışmalarla katılımcıların gündelik hayat farkındalığını artırırken, topluluk önünde konuşma ve derdini bağlamdan kopmadan anlatma becerilerini de geliştirir.

Ada.ozsar@bilgiedu.net

BİLGİ Yelken

BİLGİ’li yelkenciler yetiştirmeyi amaçlayan kulüp, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni yelken ve denizcilik camiasında başarıyla temsil etmeyi hedefler.

ezgi.aydin03@bilgiedu.net

BİMüzik Kulübü

BİLGİ’de müzik yapmayı ve dinlemeyi seven insanları bir araya getirmeyi, öğrencilere hem sosyal anlamda hem de müzikal anlamda kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmayı amaçlar. Öğrenciler, Bi’Kaç Grup ile ilgilendiği müzik tarzlarına göre müzik grubuna katılabilir, BİLGİ Müzikal ile müzikal tiyatro eğitimi alıp bir müzikal oyunu sergileyebilir ve Bi’Koro ile eşsiz düzenlemelerle çok sesli bir koroda yer alabilirler.

cagan.keskin@bilgiedu.net

BİSUS

Sualtı Sporları Kulübü’nün amacı 1 yıldız ve 2 yıldız dalgıçlar yetiştirmektir. Sualtı sporlarına ilgi duyan BİLGİ öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan kulüp, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlamayı hedefler.

ceren.ozgul@bilgiedu.net

Dans Kulübü

Farklı dans türlerinde eğitimler vererek ulusal ve uluslararası müsabakalarda BİLGİ’yi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi amaçlar. Gösteri ve yarışmalarda performans sergilemeyi hedefler.

Onat.bektas@bilgiedu.net

Sahne Bi’Mavi

Tiyatronun hak ettiği ilgiye ulaşması için çalışır. Bu amaçla sene sonunda kulüp tarafından bir oyun sergilenir. Oyun, kulüp öğrencilerinin yer aldığı müzik grubunun canlı performansı ve kulüp tarafından hazırlanmış dekorlarla desteklenmektedir. Ayrıca kulüp yıl içinde sektör profesyonellerinin katıldığı çeşitli atölyeler ve söyleşiler yapmayı hedefler.

elif.oner@bilgiedu.net

Sosyal Sorumluluk ve Hobi Kulüpleri

Bi'Fark Kulübü

Türkiye’de ve dünyada çeşitli gruplara karşı önyargılar ve ayrımcılık konusunda çalışmayı planlar. Hayatın her alanında karşılaşılan önyargıları, zorluk ve engelleri tespit ederek bunlarla mücadele etmeyi ve eşitlikçi bir ortam sağlamayı hedefler. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimlerin birikimlerinden beslenerek teorik ve pratik çalışmalar yürütür, sorunlara çözümler üretmeyi ve insanlara farkındalık kazandırmayı amaçlar.

selen.anameric@bilgiedu.net

Bigezet

BİLGİ öğrencileri için kültürel geziler, söyleşiler, yurtiçi ve yurtdışı festivaller, konseptli partiler düzenlemeyi ve güncel organizasyonların duyurularını yapmayı amaçlar.

ismail.unver@bilgiedu.net

BİLGİ Açık Kapı Kulübü

Travma ve şiddeti önleyici çalışmalar yürütmeyi ve bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlar.

beyza.koseoglu@bilgiedu.net

BİLGİ Çizgi Roman Kulübü

BİLGİ Çizgi Roman Kulübü, çizgi roman severlerle hem ana akım hem de bağımsız çizgi romanların ve çizgi roman filmlerinin ayrıntılı okumasını, tartışmasını ve incelemesini yapmayı amaçlar. Düzenlenen workshop ve seminerlerle bir çizgi romanın nasıl yaratılabileceği konusuna eğilir. Kulüp etkinliklerinde öğrenciler bir yandan çizgi romanlar üzerine edebi analiz yaparken, diğer yandan çizgi romanların üretim, basım ve çeşitli mecralarda yayımlanması üzerine bilgi sahibi olur. Kulüp, çizgi roman okumaktan zevk alan, aynı zevki paylaşan insanlarla tanışmak isteyen veya bu ilgiyi bir adım öteye taşıyıp çizgi roman sektörüne girmeyi hedefleyenlere hitap etmeyi amaçlamaktadır.

su.sezgin@bilgiedu.net

BİLGİ Merge

BİLGİ Merge Kulübü kurumlarla işbirliği yaparak kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ekseninde bilinçlendirme amaçlı projeler geliştirmektedir.

melisa.simsek@bilgiedu.net

BİLGİ Moda ve Trend Kulübü

İnsanların moda ve trend olabilecek her türlü olgu, materyal, tarz, yaşam biçimi gibi konular hakkında çok daha bilinçli olmaları için çalışır. Modanın hayatın büyük bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle sadece giyim alanında değil, her alanda insanlar üzerindeki etkisini ve nasıl daha iyi kullanılabileceğini göstermeyi hedefler. Trendlere nasıl yön verilebileceğini göstermek ve herkesin modada yaratıcı olabileceğini kanıtlamak amacıyla etkinlikler düzenler. Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle moda alanında farkındalık yaratmayı amaçlar.

dilek.bilge@bilgiedu.net

BİLGİ NAR

BİLGİ NAR, mağduriyetler, ekoloji ve dayanışma hakkında çalışmaktadır. Yaşanan mağduriyetlere pratikte çözümler üretmenin yanı sıra, bu mağduriyetlere sebep olan nedenler hakkında öğrencilerin özgürce tartışmalar yürütebileceği ve vizyonlarını genişletebileceği bir platformdur.

yaren.karadas@bilgiedu.net

BİLGİ Sos-K Sosyal Sorumluluk Kulübü

Sosyal sorumluluk alanında çeşitli STK ve vakıflarla ortak çalışmalar yapar ve kendi özgün sosyal sorumluluk aktivitelerini düzenler. Sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve toplumsal farkındalığı üyelere aşılamak amacıyla kurulmuştur.

Ayca.gundag@bilgiedu.net

BİLGİ TOG

Toplumsal barışı sağlamak ve gençlerin birbirinden öğrenebileceği alanlar oluşturmak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üreterek toplumda fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

ummugulsum.bayhatun@bilgiedu.net

BİLGİ’li Kartallar

Üniversiteli Beşiktaşlıları tek bir çatı altında toplamayı ve Beşiktaş’ın yer aldığı her türlü etkinlik için organize olmayı hedefler.

burak.emanet@bilgiedu.net

BİLGİ’li Patiler

İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde, sokaklarda ve ormanlarda yaşayan sokak hayvanlarının barınma, sağlık, beslenme ve gerekli diğer ihtiyaçlarının karşılanması adına faaliyetlerde bulunmayı amaçlar. Üniversite öğrencilerini hayvanlar konusunda bilgilendirmeyi hedefler.

doruk.temizkanoglu@bilgiedu.net

BİLUM Kulübü

Sosyal sorumluluk bilinci ile evrensel hak ve özgürlüklere, çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygılı, şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe önem veren bir ekip ruhunu benimser. Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, her canlının yararını gözeten, yaşadığı çevrenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı amaçlar. Bu doğrultuda projeler geliştirir ve etkinlikler düzenler.

Nazli.yazar@bilgiedu.net

Kolay Talk Community

Kulübün temel amacı, farklı kültürleri tanımanın ve kültürel çeşitliliği yaymanın yanı sıra öğrenilen yabancı dili geliştirmektir. Öğrencilerin dil öğrenirken aynı zamanda eğlenmelerini hedefler.

Osama.alqadah@bilgiedu.net

Seramik Kulübü

Seramiğe ilgi duyan öğrencilerin haftada bir buluşup birbirlerine bildiklerini öğretebileceği bu külüp, öğrencilerin üretim laboratuvarının seramik ile üç boyutlu baskı gibi farklı medyumlarını bir araya getirebilecekleri ve BİLGİ dışından davet edilen seramik sanatçılarından eğitim alabilecekleri bir alan yaratmayı amaçlar.

feryal.cezayirli@bilgiedu.net

UA Uni BİLGİ

Galatasaraylı öğrencileri aynı çatı altında toplamayı amaçlar.

Serkan.arikan@bilgiedu.net

Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler Kulübü

BİLGİ’de okuyan bütün Fenerbahçeli öğrencileri kulüp çatısı altında toplayarak toplu organizasyonlar gerçekleştirmeyi, birlikte maçlara gitmeyi ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi amaçlar.

boran.dalkara@bilgiedu.net

Warders of BİLGİ

Warders of BİLGİ Motosiklet Kulübü, gençlerin motosiklete yönelirken doğru ve bilinçli bir şekilde bu işe başlamalarına destek olmak, üniversitedeki genç motosiklet sürücülerini bir araya getirmek, birlikte çeşitli etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerine imza atarak motosiklet kültürünü yaşatmak için kurulmuştur.

vala.onengut@bilgiedu.net