Burslar / Ücretler

 

2023-2024 Akademik Yılı ücret ve ödeme bilgileri için tıklayın

 

BİLGİ’nin tüm bölümlerinde ÖSYM koşullarını sağladığın takdirde burslu kontenjandan faydalanabilir, öğrenimine başladıktan sonra gösterdiğin başarıya göre de burs alabilirsin.

Öğrencilerinin %89’u farklı oranlarda burslu olan BİLGİ’de yararlanabileceğin burslar şöyle:

 

ÖSYM ve Yetenek Bursları

ÖSYM ve Yetenek Bursu öğrenim ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılayabilir. Kesintisiz ve karşılıksız olan bu burstan yararlanabilmek için tercih ettiğin bölümün ÖSYM kılavuzundaki “burslu” kodunu işaretlemelisin.

Yetenek burslarıysa yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler için verilir.

Bu burstan Yaz Okulu hariç şu sürelerde faydalanabilirsin:

  • Lisans öğrenimi için toplam 8 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* + 6 yıl lisans)
  • Önlisans öğrenimi için toplam 5 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* + 3 yıl önlisans)

İngilizce Hazırlık Programı için verilen burslar öğretim dili İngilizce olan programlar için geçerli.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.

 

“BİLGİ Yeteneğini Destekliyor” Bursu

BİLGİ’nin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan “Müzik”, “Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi”, “Moda ve Tekstil Tasarımı” ve “Spor Yöneticiliği” programlarında okumak istiyorsan, ÖSYM bursuna ek %40 “BİLGİ Yeteneğini Destekliyor” Bursu’ndan faydalanabilirsin.

Bu burs İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 akademik yıl ve lisans programlarında 8 akademik dönem boyunca geçerlidir.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi durumunda burstan yararlanılamıyor.

 

İhtiyaç Bursları

Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyuyorsan, kesintisiz olarak en az bir yıl kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine devam etmiş olman koşuluyla İhtiyaç Bursuna başvuru yapabilirsin.

Öğrencilerin İhtiyaç Bursu’ndan yararlanabilmeleri için yaşadıkları maddi ve manevi zorlukları belgelemeleri gerekir. Başvurusu kabul edilen öğrenciler ihtiyaçlarına göre farklı oranlarda burs alabilir.

 

Spor Bursları

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin üniversitelerarası müsabakalara katılım sağladığı branşlarda milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız “sporcu bursu” verilebilir.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi durumunda burstan yararlanılamıyor.

 

Kardeş İndirimi

BİLGİ mezunu veya öğrencisi olan bir kardeşin varsa %10 kardeş indiriminden faydalanabilirsin.

 

Mezun İndirimi

BİLGİ’nin önlisans, lisans veya lisansüstü programlarından mezun oldun ve yeni bir programa kayıt olmak mı istiyorsun? Öyleyse, %30 Mezun İndirimi’nden yararlanabilirsin.

 

Öğretmen İndirimi

Ebeveylerinden birisi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve lise dengi okullar ile yükseköğretim kurumlarında fiilen çalışan veya emekli olan öğretmen veya öğretim elemanı ise öğrenim ücretin %10 indirimli olur.

 

Uluslararası Bakalorya (IB) İndirimi

Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita, Abitur programlarından mezunsan ve  ÖSYM sınavıyla üniversitemize yerleştiysen öğrenim ücretinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oran ve koşullarda indirim elde edebilirsin  

Uluslararası Bakalorya İndirimi’nden aşağıdaki sürelerde faydalanabilirsin:

  • Lisans öğrenimi görüyorsan 6 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* + 4 yıl lisans)
  • Önlisans öğrenimi görüyorsan 4 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı* + 2 yıl ön lisans)

İngilizce Hazırlık Programı için verilen indirimler öğretim dili İngilizce olan programlar için geçerli. Ayrıca indirimlerden yaz okulunda yararlanılamıyor.

Not ortalamasının 2,00 altına düşmesi ve normal okuma süresinin tamamlanması ve/veya disiplin suçu alınması durumunda indirim uygulanamıyor.

*Öğrenim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir.