Uraz Sarıtekin

Uraz Sarıtekin

Enerji Sistemleri Mühendisliği Mezunu

Edindiğim vizyon sayesinde iş hayatına hızlı bir şekilde giriş yaptım


BİLGİ’ye Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin ilk açıldığı yıl olan 2010’da girdim. Tercih günlerine geldiğimde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hakkında olan bilgim çok sınırlıydı. BİLGİ’nin verdiği danışmanlık ve yönlendirmeler, kararımın olgunlaşmasında ve mühendislik branşlarının en yeni üyelerinden olan enerji sistemleri mühendisliğini tercih etmemde önemli rol oynadı.

Küresel çapta hızla değişen ve gelişen, yenilikçi bir sektör olan enerji alanında, BİLGİ’nin akademik kadrosunun bilgi, birikim ve deneyimi mühendisliğe bakış açımın oturmasında çok değerliydi. Edindiğim vizyon sayesinde iş hayatına hızlı bir şekilde giriş yaptım; bir BİLGİ’li olarak edindiğim nitelikler ışığında çalışmalarıma devam ediyorum.