Yağmur Kömürcü

Yağmur Kömürcü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’yle tanışmam ilkokul yıllarıma dayanıyor. 7. Sınıfta katıldığım YGA Kampı’nda düzenlenen bir gezi sayesinde Santralistanbul Kampüsü’ne geldim ve Silahtarağa Elektrik Santrali’nin bir kampüse dönüşme hikayesi beni çok etkilemişti.

Dünyanın büyük bir tüketim döngüsü içerisinde olduğunu düşünüyorum ve tasarımın gücüne inandığım için bu bölümü seçtim, sürekli üretmek gerektiğine inanıyorum. Endüstri ürünleri tasarımı da sizi besleyen ve her daim canlı tutan bir bölüm.

Bölümün ilk senesinde mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı öğrencileri olarak ortak bir eğitim aldık ve fakültedeki diğer bölümlerle çalışıp, beraber ürettik. BİLGİ’deki tasarım anlayışı kapsayıcı ve ileriye dönük. Fakültemizin bize sunduğu birçok imkan var. Üretim Laboratuvarı bunun en güzel örneklerinden biri, buradaki çeşitli makineleri deneyimlemek ve projelerimizi üretmek bizim için kendi yolumuzu çizmemizde önemli bir etken.

Fakültemiz tarafından düzenlenen workshoplar oluyor, geçen yaz Digitalized Urban Tales Atölyesi’nde fotogrametri tekniğini kullanarak çalışmalar yaptık ve iki haftalık workshop çalışmamız sonucunda Studio-X’te bir sergimiz oldu. Sergi deneyimi ortaya koyduğunuz çalışma sayesinde birçok insan ve sizin aranızda görünmez bir bağ yaratıyor.

BİLGİ’li olmak yaparak öğrenmek ve bu disiplini benimsemek demek bence