Elif Altun

Elif Altun

Mekatronik Mühendisliği Öğrencisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi bana sosyal kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmam gerektiğini öğretti. Ben de bu kültürün olumlu taraflarını görerek Mekatronik Mühendisleri Derneği ile ortak paydada yer aldım.

Mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aslında hazırlık okulu ile beraber BİLGİ’deki 4. yılımı tamamladım. Okulum gerek hazırlık okulunda gerekse lisans eğitimimde sadece okuldaki eğitimin yeterli olmadığını kendi kültürüyle aşılamış oldu.

Okulumun kulüplere olan hassasiyeti ve STK’lara verdiği önem sayesinde kendime bir sivil toplum kuruluşunda yer edinmem gerektiğini hissettim. 2017 yılında Mekatronik Mühendisleri Derneği ile tanıştım. Kurumdaki ilk görevim üniversitemi temsil etmek oldu. 6 ay süresince İstanbul Bilgi Üniversitesi Temsilcisi olarak görev sürdürdüm. Yaptığımız kamp ve fuar faaliyetleri doğrultusunda oluşturulan birime beni yönlendiren kurumum Kamp ve Fuar Direktörlüğü görevini bana verdi. Fuar görüşmelerinde edindiğim tecrübe ve yönetim kurulumun bana verdiği eğitimler sayesinde kurumsal bir kimlik edinmiş oldum ve gerçekleştirdiğimiz kamplar ile ekip ve iş yönetimi hakkında tecrübe edindim. Bu doğrultuda, 2018 yılında Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi görevini üstlenmiş oldum. Bunun yanı sıra Mekatronik Mühendisleri Derneği’nde toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yapma kararı aldık. Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak kurumda Kadın Komisyonunu kurduk ve daha sonrasında komisyon başkanı olarak seçildim. Şuan Kurumsal İlişkiler Birim Yöneticisi ve Kadın Komisyonu Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda da eğitimimi bölüm başkanım ve bölüm akademisyenlerimin desteği, savunma sanayisine olan ilgim sayesinde araştırmalar ile destekliyorum.